Karta: Lena Berg, Atlas över Sveriges bergslag.

Genom inventeringar och andra undersökningar vet man att under den tidsperiod då Lapphyttan användes fanns ett mycket stort antal liknande hyttplatser i bruk i området. I Norbergs medeltida bergslag, som motsvarar Norbergs och Fagerstas kommuner idag, finns det ett hundratal hyttplatser som är samtida med Lapphyttan.

En del av dessa hyttor låg inne i byarna och andra, som den här, i ödemark. I Lapphyttans närmaste by, Olsbenning, fanns samtidigt en hytta. Norbergs bergslag är bara en av ett tjugotal medeltida Bergslager inom den mellansvenska region som heter Bergslagen.

Copyright © 2017 | Nya Lapphyttan