I Norbergs Bergslag finns ett stort antal hyttplatser inventerade, många av dem är medeltida.

Några listas här, för en fullständig förteckning rekommenderar vi Atlas över Sveriges bergslag, delen Norbergs bergslag. Boken finns att köpa eller studera i Nya Lapphyttans Besökscentrum och i Norbergs bibliotek.

Lapphyttan Läs mer om Lapphyttan, Mats Mikaels hyttplats och Hyttjärns hyttplats. (De tre övre markeringarna)

Örtjärns hyttplats (Den nedre)

Copyright © 2017 | Nya Lapphyttan