medeltida bergslager
 1. Kopparbergslagen
 2. Västerbergslagen
 3. Bispbergs bergslag
 4. Nedre Bergslagen i Dalarna
 5. Gästrikeberg
 6. Skinnskattebergs bergslag
 7. Norbergs bergslag
 8. Salberget
 9. Dannemora bergsbruksområde
 10. Värmlandsberg
 11. Noraskogs bergslag
 12. Linde bergslag
 13. Lekebergslagen
 14. Lerbäcks bergslag
 15. Godegård
 16. Hällestad
 17. Vånga
 18. Åtvidaberg
 19. Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar
 20. Tuna bergslag
 21. Utö bergslagsområde
 22. Tabergs bergslag
 23. Östra Silvberget

Karta: Lena Berg, Atlas över Sveriges bergslag

I Sverige finns ett tjugotal områden där man bedrivit bergsbruk – framställning av metaller från gruvor – under den tidiga medeltiden. Det handlar om 1100-talet och i vissa fall tidigare ändå.

Områdena hanterades speciellt av kronan – kungen – och fick en särskild lagstiftning. Ett sådant område kallas bergslag, och i plural bergslager. På kartan här intill är de medeltida bergslagerna markerade.

Copyright © 2017 | Nya Lapphyttan