Medeltida bergslager

I Sverige finns ett tjugotal områden där man bedrivit bergsbruk – framställning av metaller från gruvor – under den tidiga medeltiden. Läs mer om medeltida bergslager.


Norbergs bergslag

Genom inventeringar och andra undersökningar vet man att under den tidsperiod då Lapphyttan användes fanns ett mycket stort antal liknande hyttplatser i bruk i området. Läs mer om Norbergs medeltida bergslag.


Lapphyttan – En medeltida hyttplats

Hela det öppna området som man ser när man besöker Lapphyttan har varit en hyttplats som använts för tillverkning av järn under 1100-, 1200-, 1300-talen. Läs mer om Lapphyttans medeltida hyttplats.


Medeltida besöksmål

I Norbergs Bergslag finns ett stort antal hyttplatser inventerade, många av dem är medeltida. Läs mer om medeltida besöksmål.

hyttan i mörker

Copyright © 2018 | Nya Lapphyttan