påfyllning av ugnenmasugnsinsida

 Sommartid pågår medeltida järnframställning på Nya Lapphyttan under en eller två veckor. Under den tiden är platsen fylld med liv – dygnet runt. Arbetet med att framställa järn görs ideellt av medlemmar av föreningen Järnet på Lapphyttan. De är alla idealister men en del av dem är också fackmän, arkeologer, metallurger eller historieforskare. Andra deltar av intresse och nyfikenhet. Varje år kommer nya hyttpigor och hyttdrängar som provar på att vara med, en del av dem blir kvar i föreningen och på Nya lapphyttan.

Varje år arrangerar Nya Lapphyttan tillsammans med Jernkontorets bergshistoriska utskott och föreningen ett seminarium. Där presenterar forskare aktuella forskningsrön och pågående forskning om metallhistoria och metallframställning. Information om årets järnframställning och seminarium hittar du under fliken Tider & Priser.

utslag    utslagsbröstet 


 

 


Copyright © 2017 | Nya Lapphyttan