nicolikyrkan Örebro slott
 De färgglada trätavlorna sitter båda i  det minneskapell som finns i S:t. Nicolai kyrka i Örebro  

Stenvapnet finns på ett golv i Örebro slott.

Engelbrekts vapensköld Norbergs kommunvapen Norbergs kommunvapen
 Engelbrekts släktvapen enligt Vikipedia  

Norbergs kommunvapen består av Engelbrekts släktvapen och tecknet för järn

Copyright © 2017 | Nya Lapphyttan